Praktiske oplysninger

Der er 3 års varighed på klippekort fra købsdatoen.

Træningslokalerne skal forlades 10 minutter før lukketid.

Træning og færden i centeret foregår på eget ansvar og centeret kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader, som sker i eller udenfor centeret.

Tasker, jakker og lignende må ikke medbringes i centeret. Dette skal opbevares i omklædningsrummene.

Opbevaring af værdigenstande m.m. sker på eget ansvar, såvel i omklædningsrum som andre steder.

For at låse skabene i omklædningsrummene, skal der indsættes 10 kr.

Træning i centeret skal foregå i træningstøj og indendørs-sko.

Personer der har indtaget alkohol, narkotiske stoffer, anabolske steroider eller anden form for doping, vil blive bortvist fra centeret.

Groft misbrug af træningsudstyr, at nægte at følge instruktørers anvisninger eller brud på ovenstående regler, giver Hvidovre Motionscenter ret til øjeblikkelig bortvisning uden refusion af indbetalte træningskort.